O Kancelarii

Kancelaria założona została przez osoby posiadające wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej i finansowej firm. Nasze doświadczenie pozwala skutecznie ograniczać ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej i zmniejszać koszty podejmowanych działań.

Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze prawnej świadczonej dla przedsiębiorców, spółek prawa handlowego, spółdzielni mieszkaniowych, zarządców wspólnot mieszkaniowych oraz zakładów budżetowych i gmin. W związku z powyższym proponuje pełen zakres usług związanych z obsługą prawną i dochodzeniem roszczeń finansowych.

Struktura

Dział Zakres obowiązków
Sekretariat Osoby, które zajmują się obsługą administracyjną biura oraz kontaktem z klientami
Dział Prawny Prawnicy, którzy udzielają fachowych porad prawnych, oceniają i podejmują decyzje, co do najwłaściwszych kroków prawnych zapewniających efektywność oraz skuteczność przedsiębranych środków oraz prowadzą obsługę prawną firm oraz reprezentują klientów przed sądem.
Dział windykacji Prawnicy prowadzący negocjacje bezpośrednio z dłużnikami w celu polubownej spłaty zadłużenia. Dział zajmuje się również sporządzaniem wniosków egzekucyjnych oraz nadzoruje pracę komorników w zakresie zleconych spraw.
Dział handlowy i obsługi klienta Specjaliści, którzy zajmują się pozyskaniem nowych klientów i utrzymaniem kontaktu z już pozyskanymi podmiotami.
Dział zarządzania i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami Specjaliści posiadający licencje zawodowe zajmujący się sprzedażą i zarządzaniem nieruchomości posiadanych przez firmy, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe.

Świadczone Usługi

Kompleksowa obsługa prawna świadczona jest w pakietach obejmujących w szczególności:

  Porady prawne
  Sporządzanie opinii prawnych, regulaminów, statutów
  Sporządzanie i opiniowanie umów
  Sporządzanie pism urzędowych
  Sporządzanie pozwów, wniosków do KRS
  Zastępstwo procesowe (reprezentacja przed sądami I i II instancji)
  Windykacja należności + pieczęć dyscyplinująca
  Zakładanie, przekształcanie i likwidacja spółek, stowarzyszeń oraz fundacji
  Zamówienia publiczne
  Organizowanie szkoleń prawnych dla pracowników z określonej dziedziny prawa wchodzącej w zakres usług kancelarii
  Pomoc w uzyskaniu odszkodowania do firm ubezpieczeniowych
  Pomoc w rozpoznawaniu roszczeń z tytułu rękojmi kierowanych przez Kontrahentów
  Pomoc w rozpoznawaniu roszczeń kierowanych przez Konsumentów oraz byłych Pracowników