Obsługa prawna:

W ramach obsługi prawnej wchodzą usługi, które zostały stworzone z myślą o osobach fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółkach prawa handlowego, spółdzielniach mieszkaniowych, zarządców wspólnot mieszkaniowych, zakładów budżetowych oraz gmin tj. dla podmiotów, które cenią sobie bezpieczeństwo prawne.

ZOBACZ PEŁNĄ OFERTĘ

Usługi dodatkowe

Specjalizujemy się także w sprawach nie związanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą wśród nich wyróżnia się w szczególności:
prowadzenie spraw rozwodowych
prowadzenie spraw alimentacyjnych
...

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Nieruchomości

Kancelaria prowadzi również usługi w zakresie zarządzania i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Usługi te świadczone są przez osoby posiadające licencję zawodową pośrednika i zarządcy nieruchomościami.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Obsługa prawna spółek

Obsługa prawna

Prowadzenie spraw - Peltz.pl

Prowadzenie spraw

Pomoc prawna - Nieruchomości

Nieruchomości

Doradztwo prawne dla firm

Nasza kancelaria z Oleśnicy zajmuje się kompleksą obsługą prawną firm. Doradzamy firmom z każdej branży i o każdej wielkości czy liczbie lat obecności na rynku. Peltz zapewnia pomoc prawną w każdym aspekcie prowadzenia działalności, począwszy od złożenia pierwszych dokumentów rejestracyjnych do właściwych urzędów, poprzez sporządzanie pism; świadczenie usług windykacyjnych związanych z należnościami dla naszych Klientów; tworzenie spółek czy fundacji; po pomoc w przypadku tworzenia fuzji oraz przekształceń przedsiębiorstwa.


Nasze doradztwo prawne dla firm to usługi najwyższej jakości, dzięki którym Państwa firmy mogą sprawnie rozwijać się i konkurować na rynkach - nie tylko regionalnych ale również międzynarodowych. Kancelaria Peltz to zespół doświadczonych prawników, osób z pasją. Udzielane przez nas porady prawne to sposób na osiągnięcie finansowego oraz wizerunkowego sukcesu w kontaktach ze wszystkimi interesariuszami.


Porady prawne dla firm - dlaczego warto?

Podstawą korzystania z usług prawników specjalizujących się w doradztwie dla firm jest potrzeba rozwiązania wątpliwości. Te mogą mieć zróżnicowany charakter i często tyczyć się problematyki codzinnego funkcjonowania mniejszego bądź większego biznesu. Korzystając z prawnika łatwiej można działać i nieskrępowanie rozwijać swój biznes.

Przyjrzyjmy się temu, jakie są zalety korzystania z pomocy wyspecjalizowanych w obłudze firmy prawników.

Jednym z najważniejszych atutów takiej współpracy jest stały kontakt. W razie jakichkolwiek problemów lub niepewności, zawsze można nawiązać z nami kontakt i szybko uzyskać jasność w przypadku napotkania nieznanych dotąd przepisów czy zagadnień prawnych. Kolejnym zagadnieniem, na które zwracamy uwagę jest nasz obowiązek związany ze bieżącą obsługą firmy. Nierzadko dziennie podpisywanych jest nawet kilka umów, które wymagają wglądu weń przez naszych prawników. Nie tylko opiniujemy pisma, ale wprowadzamy także sugestie, które skutecznie mogą uchronić przed potencjalnymi problemi lub sytuacjami patowymi. Kolejną kwestią, którą chcemy poruszyć jest prowadzenie spraw w imieniu firm, które reprezentujemy. Nasza wiedza pozwala nam na uzyskanie korzystnego dla Klientów werdyktu wydanego przez Sąd. Najczęściej problemem jest niewywiązywanie się z umowy i problemy z płatnościami - z pozoru latwe sprawy mogą jednakże ciągnąć się miesiącami, dlatego niezbędne jest, aby w razie dostrzeżenia problemów natychmiast wejść na drogę prawną, jeżeli polubowne metody nie działają.

Nasi prawnicy mogą także brać udział w spotkaniach, których jedną ze stron są nasi Klienci. Obecność prawnika podczas takiego spotkania pozwala szybciej przewidzieć niekorzystne z punktu widzenia rozwoju i ekonomii firmy rozwiązania, które mogłyby zostać wprowadzone. Do naszych zalet należy także wliczyć szeroki zakres tematyczny, wokół którego się poruszamy.